[ Character ][ KICK Plaque ][ Character ]
K A R A T E     I N S T I T U T E     O F     C H I N E S E     K E N P O

Home    History Prices   Location Classes   Internet Specials    Email Photo Gallery


[ Kenpo ]

Kenpo

 

 
 

[ K.I.C.K. ]

K.I.C.K.

 

 
 

[ Who Studies ]

Who Studies

 

 
 

[ Mr. Kao ]

Mr Kao

 

 
 

[ Staff ]

Staff

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
       Tom Kao
       7th Degree Black Belt
        (Di Qi Duan)

       Kenpo Karate
 
 

      
 

       
 

      
 
 
 
 

     [ Tiger ]

Tiger

 

 
 

[ Crane ]

Crane

 

 
 

[ Leopard ]

Leopard

 

 
 

[ Dragon ]

Dragon

 

 
 

[ Snake ]

Snake

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Home    History Prices    Location Classes    Internet Specials    Email Photo Gallery